Alue- eli Sotevaalit

Ja taas mennään…

Olen ehdokkaana 23.1.2022 järjestettävissä alue- eli sotevaaleissa.

Hallitusohjelman mukaisessa uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Uudistuksen tavoitteena on

– turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville,

– parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta,- kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja,

– turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti,- vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja

– hillitä kustannusten kasvua.

Miksi minä haluan aluevaltuustoon?

Pidän tärkeänä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista sekä hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä.

Laadukkaa julkiset peruspalvelut on turvattava. Tämä vähentää pitkällä tähtäimellä erikoissairaanhoidon kustannuksia.

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työolot on saatava kuntoon. Kuka pesee peppusi, kun et itse enää pysty?

Millä perusteella minut pitäisi valita?

Työssäni yliopiston hallinnossa (yli 20 vuotta) olen tottunut byrokratiaan, ja olenkin toiminut tutkijoiden ja hallinnon välisenä tulkkina.

Koko opiskeluajan tein perushoitajan ja laitosapulaisen lyhyitä sijaisuuksia Koukkuniemen vanhainkodissa.

Minulla on myös kokemusta Laakson sairaalan (Helsinki) geriatriselta osastolta, ja olin yhden kesän hoitajana Hatanpään sairaalan infektio-osastolla.

Olen myös toiminut kiertävänä päiväkotiapulaisena, kolmiperhepäivähoitajan sijaisena (Helsinki) ja iltaohjaana nuorisotalolla (Linnainmaa ja Hervanta 1988-1990).

Kokemusta minulla on myös yläasteen opettajan työstä: 1986 kevään viimeiset puolitoista kuukautta olin englannin- ja ruotsinkielen lehtorin sijaisena Vantaalla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.